bērnu burāšanas skola nodarbības

Septembra nodarbību grafiks

Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā treniņu grafiks var mainīties.

Provizoriskais oktobra nodarbību grafiks