Mācību ekskursija uz Jūras koledžu

12. janvārī plkst. 16.00 dosimies iepazīties ar Novikontas Jūras koledžas darbu un mācību iespējām.