|

Novikontas Jūras koledža

Kas reiz ar ūdens stihiju aizrāvies, tas tai sekos ilgstoši – šādu apgalvojumu gribu izteikt, balstoties uz savu ilggadīgo burāšanas pieredzi un vērojumiem treneres darbā. Tādēļ mēs, Pilsētas jahtkluba Bērnu un jauniešu Jūrniecības skolas audzēkņiem organizējam mācību ekskursiju uz Novikontas Jūras koledžu – mācību iestādi, kas apmāca topošos jūrniekus, un Novikontas mācību centru, kas veic jūrnieku resertifikāciju. Iestādes mācību telpas aprīkotas ar modernām tehnolģijām, lai mācību process būtu pēc iespējas pietuvināts reālajiem apstākļiem jūrā. Un jūrnieki būtu gatavi visdažādākajām situācijām.

Vislielāko jauniešu sajūsmu izsauca vētras apstākļu simulācija jūrnieku mācību baseinā. Viļņi, gaismas trauksmes un zibeņi, rada satraukuma pilnu gaisotni. Skolas pasniedzēji stāsta par evakuāciju un glābšanas plostu izmantošanu. Uzcienā ar glābšanas plostu rezerves pārtikas kaloriju pakām, un izstāsta kā tās lietojamas.

Liels paldies skolas vadībai, Jānim Sticenko un ekskursijas vadītājai Valērijai Čmihalovai.

Deviņas pēdas zem ķīļa!

Tekstu sastādīja Vita Matīse