|

Mācību ekskursija uz Rīgas brīvostu

Pilsētas jahtkluba Bērnu un jauniešu Jūrniecības skolas mācību process ziemas periodā ietver dažādu mācību ekskursiju apmeklēšanu. Kā pirmā šoruden – došanās uz Rīgas brīvostas kapteiņa dienestu un pie Ostas policijas.

Jaunajiem burātājiem redzēt savām acīm kā tiek vadīta kuģu satiksme Daugavā ir ļoti vērtīgi. No kapteiņa dienesta dispečeru zāles redzespunkta viegli ieraudzīt kuģu ceļus visas ostas akvatorijā. Darbinieku saturisks stāstījums ļauj iegūt informāciju un ieraudzīt galvenās piestātnes, un izprast tos riskus, kas kaut kādā veidā varētu būt attiecināmi uz mazo laivu burātāju drošību uz ūdens. Jāpiemin, ka kapteiņa dienesta dispečeri paši ir draugos ar burāšanu jau kopš bērnības. Un viņu teiktajā, caur personisko pieredzi, bērni ieklausās ar neviltotu interesi.

Paldies Rīgas brīvostai, pārstāvim Haraldam Apogam, Ostas policijas priekšnieka vietniekam Artim Zīderam un pārējiem iesaistītajiem.

Tekstu sagatavoja Vita Matīse.