Mācību ekskursija uz Rīgas brīvostas kapteiņdienestu

Pilsētas jahtkluba organizētā ekskursija uz Rīgas brīvostas kapteiņdienestu jaunajiem burātājiem iezīmēja vērtīgu pieredzi ostas darbā, un kuģošanas ceļu nozīmīguma izpratnē. Bija iespēja vizuāli izvērtēt, kā ir ostā ienākt gandrīz 300 m garam kuģim ar 14.5 m iegrimi, un cik būtiski ir tam  nenovirzīties no kursa pat par dažiem grādiem.

Ekskursijas otrajā daļā devāmies uz Baltijā vienīgo ledlauzi “Varme”. Somu mehānikas ziedu laiku būvniecības paraugu (1968), kas ir labi uzturēts, un kalpo vēl arvien.