|

Mācību ekskursija Latvijas Hidroekoloģijas institūtā

Sniegotā dienā, stāvot Voleru krastmalā un raugoties lēnas un mierīgas Daugavas plūdumā, gribas atcerēties siltās vasaras dienas, kad jaunieši no Pilsētas jahtkluba šurp burāja pašu spēkiem. Šoreiz braucienam uz Voleriem cits transports un cits mērķis. Dodamies iepazīt ūdensvalstību uz Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Jāsaka uzreiz – milzīgs PALDIES  Anetei Fedorovskai, jo viņas azartiskie, jauniešiem izprotamie, zinātniskie stāstījumi ir ļoti aizraujoši. Ne velti ekskursijas noslēgumā vairāki jaunieši jautāja, kur jāmācās, lai varētu te strādāt. Ir liels gandarījums, ka cilvēkam par savu darbu deg acis un sirds. Un nemaz nebrīnīšos, ka no šodienas burātājiem nākotnē izaugs hidroekologi.

Tekstu sastādīja Vita Matīse Lapiņa.