Drošība uz ūdens

Pirms došanās burāt atklātos ūdeņos, Pilsētas Jahtkluba bērni un jaunieši apguva un atkārtoja drošības noteikumus uz ūdens. Praktiskā nodarbībā trenējās ielēkt ūdenī, nepazaudējot acu skatu un neienirstot. Mācījās kā piepeldēt pie cietušā, lai samazinātu risku pašam tikt nogremdētam. Kā izvairīties ja cietušais neapzināti sāk gremdēt glābēju. Bērni trenējās cits citu transportēt peldus un mācījās tehniku kā cietušo izvilkt no ūdens.

Ja notikusi nelaime – jāzvana 112, pirmkārt jānosauc atrašanās vieta, tad jāstāsta, kas noticis. Kad šo jautājumu negaidīti uzdevām baseinā, diemžēl ne visiem bija gatava atbilde. Lai visiem droša peldēšanās un burāšana!